0

Fanamboarana zezika biolojika na kaomposta

Zezika

Afaka atao tokoa ny mamokatra zezika avy amin’ny fako fa tsy voatery ho ariariana fotsiny izy ireny.

Ireto horonantsary ireto dia manazava ny fomba fanaovana izany.